• Samenstelling Bestuur

  Hieronder treft u de samenstelling van het bestuur aan.
  Naast een algemene verantwoordelijkheid voor het besturen van RCD is ieder bestuurslid ook specifiek verantwoordelijk voor een aantal commissies en onderwerpen.

   Bestuur RCD      
   Voorzitter Michael Laros voorzitter@rksvrcd.nl M 0651121357
   Secretaris Vacant secretaris@rksvrcd.nl  
   Penningmeester Jacquot Odijk penningmeester@rksvrcd.nl M 0617506768
   Vice voorzitter Jeroen Visser jeugdsecretaris@rksvrcd.nl M 0622094961
   Bestuurslid Louis Laros llaros@vvcs.nl M 0622457763
   Bestuurslid Vacant    
   Bestuurslid Arnoud Haagsma arnoud.haagsma@rksvrcd.nl M 0618810929
   Bestuurslid Herman Odijk herman.odijk@upcmail.nl M 0624929010
   Bestuurslid PR en Communicatie Mieke Zwang prcommissiercd@gmail.com M 0642083432

   

  TAAKVERDELING/AANSPREEKPERSOON

  Michael Laros:
  Barcommissie

  Jacquot Odijk:
  Financiële commissie

  Louis Laros:
  Technische Commissie senioren

  Jeroen Visser:
  Jeugdvoorzitter, Wedstrijdsecretaris jeugd, Jeugdzaken

  Vacant:
  Tenniscommissie

  Arnoud Haagsma:
  Seniorencommissie, Biljartcommissie, Sleutelbeheer en Contact gemeente

  Herman Odijk:
  Sponsorcommissie en Algemene Zaken

  Mieke Zwang:
  PR en Communicatie-uitingen, incl. Social Media