• Aankondiging algemene ledenvergadering 4

    Hierbij maakt het bestuur bekend dat zij op 16 december 2021 aanstaande de algemene ledenvergadering wil laten plaats vinden.
    Over de manier waarop zij deze vergadering inhoud wil geven en op welke wijze volgt op een later tijdstip meer informatie.

    Het bestuur RCD